Sex & 
samlevnad 

Sex är en källa till glädje när det fungerar och oro när det inte fungerar. Sexuella problem kan bli negativa för självförtroendet och självkänslan.


När förälskelsen övergår i en djupare relation blir ofta sexlivet annorlunda, i synnerhet efter att barnen kommit. Det är inte ovanligt med sexuella problem som olust, erektionsproblem och svårigheter till orgasm. Då är det dags att söka hjälp, innan relationen tar för mycket skada.

För att lösa problemet måste man bli medveten om de bakomliggande orsakerna och jobba med dessa. Det handlar om att förstå sina tankar, känslor och handlingar.

Vår sexolog hjälper par och enskilda att hitta tillbaka till lusten igen. Här kan du få sekretessbelagd personlig rådgivning och hjälp.

Familjerådgivare har sträng sekretess, vilket innebär att vi har tystnadsplikt och inte för journaler. Du kan vara anonym.