Parterapi & familjerådgivning 

 

I parterapi får par hjälp att hitta nya sätt att hålla sin relation mer levande. Familjerådgivning ger stöd till familjer och hjälp att fungera bättre ihop, och tar särskild hänsyn till barnens bästa.

 PARTERAPI

I parterapi är det terapeutens uppgift att hjälpa par att hitta nya sätt till att hålla sin relation mer levande och nya vägar att försöka komma varandra närmre. Att visa kärlek och älska den andre kan vara svårt många gånger. Ibland finns ingen återvändo och som sista utväg kan terapeutens uppgift bli att hjälpa till att underlätta en separation på ett mer respektabelt sätt gentemot varandra men ofta går det att hitta en lösning. I parterapi kan man med hjälp av terapeuten hitta nya sätt att hantera sina problem, få förståelse och medkänsla för sin partner och därigenom hitta tillbaka till varandra.

Problemområden kan vara:
Akuta kriser
Kommunikationsproblem
Otrohet
Hantering av  Aggression
Våld och hot
Rollförändringar
Skilsmässa
Missbruk
Somatiska och mentala problem
Familj
Kulturella skillnader
Ekonomi
Barn och partners från tidigare, styvfamiljsproblematik
Sexuella svårigheter
Barnuppfostran
Barnlöshet

FAMILJERÅDGIVNING

Det finns inget viktigare för oss människor än våra nära relationer. När vi väljer att leva ihop med en annan människa har vi drömmar om hur det ska bli. Vi har en inneboende längtan efter trygghet som kommer ur närhet, ömhet, intimitet, sexualitet och ömsesidig respekt. Ibland grusas våra förhoppningar. Vi har inte längre något att säga varandra. Den relation vi trodde så mycket på fungerar inte längre. Familjen genomgår många prövningar under olika perioder i livet där man kan vara i behov av stöd för att fungera bättre ihop. Familjerådgivning tar särskild hänsyn till barnens bästa. Föräldrarnas relation är barnens uppväxtmiljö där familjerådgivning kan bidra till en tryggare hemmiljö för barnen.

Tillsammans med familjerådgivaren går det att hitta nya vägar och samtalen kommer igång igen. Ibland är en separation oundviklig men också i det som inte gick finns möjligheter när vi kan förstå och acceptera varför det gick fel. Upprepade studier visar att familjerådgivning förbättrar och hjälper familjerelationer så vänta inte för länge med att ta kontakt.


Till oss kan ni vända er när ni har problem i parförhållandet där rådgivningen lämpar sig för alla par oberoende av sexuell läggning och samlevnadsform. Vi har erfarenhet av att möta människor från olika kulturer och är vana att arbeta med tolk.

Det kan exempelvis handla om:
• svårigheter att kommunicera
• attraktionen och kärleken har tagit slut
• vi bråkar mer än visar omsorg
• otrohet – svek
• ombildade familjer med dina, mina och våra barn
• svårigheter mellan generationerna
• att något svårt eller oväntat har inträffat

Ibland kan det räcka med något eller några samtal, men ofta blir det fler. Verksamheten har sträng sekretess och vi för inga journaler. Möjlighet finns också att vara anonym. Vi har mottagning i Helsingborg och Landskrona.

För boende i Landskrona är första samtalet avgiftsfritt och sedan kostar det 125 kronor per samtal och för boende i Bjuv kostar det 213 kronor per samtal.

Privat parterapi, för besökare i övriga kommuner, kostar 1.000 kronor för 60 minuter alternativt 1.400 kronor för 90 minuter.